DISCLAIMER

FremantleMedia Netherlands B.V. (hierna: Tiny Riot) besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website, maar garandeert niet dat de weergegeven informatie altijd juist en volledig is. Tiny Riot heeft het recht deze website en de inhoud daarvan zonder aankondiging aan te passen of onderdelen daarvan te verwijderen.

Tiny Riot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van gebruik van (de informatie op) deze website. Tiny Riot is niet aansprakelijk voor verwijzingen (bv. hyperlinks) op deze website naar andere websites en/of media van derden, de juistheid en volledigheid van de informatie op deze andere websites en/of media en het gebruik daarvan.

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Tiny Riot. Openbaarmaking of verveelvoudiging van de weergegeven informatie, in welke vorm dan ook, zoals het gebruik van (delen van) teksten, afbeeldingen of grafisch materiaal van welke aard ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiny Riot en/of haar licentiegevers niet toegestaan.

Tiny Riot heeft het recht deze disclaimer op ieder moment te wijzigen en zal deze wijzigingen op deze website publiceren. Wij raden je daarom aan onze website regelmatig te controleren. Indien je gebruik blijft maken van onze website, ga je akkoord met de gewijzigde disclaimer.

Op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd.

Tiny Riot (FremantleMedia Netherlands B.V.)

Versie 1.0 mei 2017